Privacy Policy

Informacje ogólne
 • Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis: serwis internetowy https://beehive-hub.pl
  2. Użytkownik: podmiot korzystający z Serwisu
  3. Właściciel: FUTURE CODING Grzegorz Morgaś, ul. Grójecka 78/LU-33, 02-359 Warszawa, NIP: 5090069681, REGON: 383524686
  4. Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas korzystania z Serwisu.
 • Serwis znajduje się w fazie beta i korzystasz z Serwisu na własną odpowiedzialność. Serwis w wersji Beta oznacza dla Użytkownika, że mogą wystąpić niestabilność, błędy lub zmiany w funkcjonalnościach.
 • Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum.
 • Serwis znajdujący się w fazie beta, nie może zagwarantować stabilności ani pełnej funkcjonalności serwisu, a tym samym Właściciel nie ponosi pełnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z korzystania z Serwisu w tej fazie.
 • Wszystkie błędy lub problemy należy zgłaszać pod adresem email: support@beehive-hub.pl
 • Właściciel jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 • Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  1. Poprawnego działania serwisu
  2. Obsługi kont użytkownika
 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Właściciela.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 • Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2022.1648 t.j. ze zm.)
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020.344 t.j. ze zm.)
  3. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) (dalej: „Rozporządzenie”)
  4. ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019.1781 t.j. ze zm.)
 • W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie korzystaj z serwisu.
Ochorna prywatności i ochrona danych osobowych
 • Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów.
 • Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkownikóœ, których dane dotyczą
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych
 • Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne w tym szyfrowanie oraz ochronę csrf, zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych oraz ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 • Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia systematyczne aktualizacje wszelkiego oprogramowania i komponentów programistycznych wykorzystywanego przez Właściciela.
 • Wszystkie dane przesyłane przez sieć Internet są szyfrowane w celu uniemożliwienia ich odczytania.
 • Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych
  2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych
  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania
  5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw
  6. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw
  7. sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres email: support@beehive-hub.pl
 • W związku z działalnością Serwisu Właściciel korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonania usługi na rzecz Użytkownika. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane:
  1. firmie hostingowej
  2. dostawcy usług Internetowych
 • Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 • Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 • Podczas używania serwisu, oprócz danych wprowadzanych przez Użytkowników, mogą być również zbierane w sposób automatyczny dane dotyczące m.in. adresu ip, dane urządzenia, typ systemu operacyjnego
Ograniczenie odpowiedzialności
 • Serwis znajduje się w fazie Beta dlatego mogą wystąpić problemy techniczne, awarie lub zmiany w funkcjonalnościach. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność i ze świadomością z wynikających ograniczeń odpowiedzialności.
 • Właścicel ograniczna odpowiedzialność za wszelkie szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, następcze lub karne wynikające z użytkowania lub niezdolności do korzystania z Serwisu
 • Właścicel wyłącza odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie danych użytkowników przechowywanych w ramach Serwisu, w tym za skutki utraty danych dla użytkownika.
 • Właścicel ogranicza odpowiedzialność za awarie serwisu, przerwy w dostępie do Serwisu lub niedostępność usług, które mogą wystąpić z różnych przyczyn technicznych lub operacyjnych.
 • Właścicel wyłącza odpowiedzialność za działania osób trzecich, w tym innych użytkowników, osób nieuprawnionych lub hakerów, które mogą wpłynąć na użytkowanie produktu przez użytkowników.
 • Właścicel wyłącza odpowiedzialność za wszelkie przerwy w działaniu Serwisu lub niemożność korzystania z produktu ze względu na problemy techniczne, konserwację systemu lub inne przyczyny.
Informacje w formularzach
 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 • Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu logowania, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
Logi Administratora
 • Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
Informacja o plikach cookies
 • Serwis stosuje Cookies przede wszystkim w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu i jego podstawowych funkcji.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Właścicei Serwisu.
 • W ramach Serwisu stosowane są “stałe” pliki cookies, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies, Szczegółowe informacje na ten temat zawiera dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 • Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 • W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Edge
  2. Internet Explorer
  3. Chrome
  4. Safari
  5. Firefox
  6. Opera
 • Urządzenia mobilne:
  1. Android
  2. Safari (iOS)
Aktualizacje polityki prywatności
 • Polityka prywatności może ulec zmianie w związku z ewentualnymi zmianami w Serwisie w trakcie fazy beta.